Close
חיפוש
Filters
סנדבוקס
יצרן: McAfee
מק"ט: ATD

קישור למוצר באתר היצרן

 

פתרון הסנדבוקס של מקאפי  מאפשר לארגונים לזהות איומים מתוחכמים , ממיר את המידע לתגובה מיידית יחד עם דוח מפורט על האיום.

להבדיל מפתרונות סנדבוקס מסורתיים , הפתרון מכיל יכולות זיהוי רחבות על מנת להביא לחשיפה של איומים "מתחמקים": שילוב של חתימות , מוניטין, הגנת אמולציה בזמן אמת יחד עם ניתוח סטטי וניתוח דינמי מעמיק המריץ את הקובץ על גבי מכונות וירטואליות אשר מדמות את המערכות ההפעלה והיישומים השונים בארגון שלך .

הפתרון מאפשר אינטגרציה הדוקה בין פתרונות הגנה של מקאפי ושל יצרני צד ג' המאפשרים שיתוף מידע על איומים בכל הסביבה הארגונית, חסימה של איומים במערכות ההגנה הקיימות בארגון, ע"י כך ניתן לקבל שכבת הגנה חזקה יותר ומערך חקירה גמיש יותר.

הפתרון משתמש במנוע אמולציה על מנת לזהות איומים אשר ארוזים במטרה להחביא את הקוד הזדוני, רוב מוצרי הסנדבוקס לא מסירים את האריזה ולכן הם לא מזהים את הקוד הזדוני.

ניתן לבצע שליחה אוטומטית של קבצים לסנדבוקס , על בסיס ידע מקדים על נקודות הקצה מקבל החלטות על איזה מערכת הפעלה לנתח את הקובץ ,אופן פעולה זה מביא לניתוח וזיהוי מהיר של האיום.

למנהלי הרשת יש את היכולת לעלות ולנתח אובייקטים לתוך אוסף של.

מאפייני הפתרון:

•זיהוי הורדת קבצים של משתמש ממקורות חיצוניים.
•חקירה של קבצי המלוור – מאמת שהקובץ לא מכיל איום ידוע.
•חוסם הורדה של קובץ אשר עבר ניתוח בעבר והורשע כאיום.
•מזהה ומגיב לאיומים שהתפשטו – מקנה דוח ומאפשר תגובה כמו בידוד תחנות נגועות
•אינטגרציה עם ענן המודיעין של מקאפי על מנת לזהות איומים אשר זוהו בארגונים אחרים.
•מכיל מנועי אנטי מלוור לזיהוי מהיר של איומים מתוחכמים.
•יכולות ניתוח דינאמי –מנתח קבצים ע"י הרצה במערכות הפעלה שונות עם יישומים שונים .
•זמין כחומרה או וירטואלי.
 
 
 
 
 

קישור למוצר באתר היצרן

 

פתרון הסנדבוקס של מקאפי  מאפשר לארגונים לזהות איומים מתוחכמים , ממיר את המידע לתגובה מיידית יחד עם דוח מפורט על האיום.

להבדיל מפתרונות סנדבוקס מסורתיים , הפתרון מכיל יכולות זיהוי רחבות על מנת להביא לחשיפה של איומים "מתחמקים": שילוב של חתימות , מוניטין, הגנת אמולציה בזמן אמת יחד עם ניתוח סטטי וניתוח דינמי מעמיק המריץ את הקובץ על גבי מכונות וירטואליות אשר מדמות את המערכות ההפעלה והיישומים השונים בארגון שלך .

הפתרון מאפשר אינטגרציה הדוקה בין פתרונות הגנה של מקאפי ושל יצרני צד ג' המאפשרים שיתוף מידע על איומים בכל הסביבה הארגונית, חסימה של איומים במערכות ההגנה הקיימות בארגון, ע"י כך ניתן לקבל שכבת הגנה חזקה יותר ומערך חקירה גמיש יותר.

הפתרון משתמש במנוע אמולציה על מנת לזהות איומים אשר ארוזים במטרה להחביא את הקוד הזדוני, רוב מוצרי הסנדבוקס לא מסירים את האריזה ולכן הם לא מזהים את הקוד הזדוני.

ניתן לבצע שליחה אוטומטית של קבצים לסנדבוקס , על בסיס ידע מקדים על נקודות הקצה מקבל החלטות על איזה מערכת הפעלה לנתח את הקובץ ,אופן פעולה זה מביא לניתוח וזיהוי מהיר של האיום.

למנהלי הרשת יש את היכולת לעלות ולנתח אובייקטים לתוך אוסף של.

מאפייני הפתרון:

•זיהוי הורדת קבצים של משתמש ממקורות חיצוניים.
•חקירה של קבצי המלוור – מאמת שהקובץ לא מכיל איום ידוע.
•חוסם הורדה של קובץ אשר עבר ניתוח בעבר והורשע כאיום.
•מזהה ומגיב לאיומים שהתפשטו – מקנה דוח ומאפשר תגובה כמו בידוד תחנות נגועות
•אינטגרציה עם ענן המודיעין של מקאפי על מנת לזהות איומים אשר זוהו בארגונים אחרים.
•מכיל מנועי אנטי מלוור לזיהוי מהיר של איומים מתוחכמים.
•יכולות ניתוח דינאמי –מנתח קבצים ע"י הרצה במערכות הפעלה שונות עם יישומים שונים .
•זמין כחומרה או וירטואלי.